Ett av de allra hetaste ämnena att diskutera idag när det kommer till miljön är övergången till eldrift hos större delen av, om inte till och med hela, vår fordonsflotta. Många tillverkare har krav på sig att de ska vara till stor del elektrifierade vid år si eller så, och de har även sina egna riktlinjer för att dra sitt strå till stacken.

Elförsörjningen

Att övergå till drivmedel som är bättre för miljön är ett självklart val för de flesta, men faktum är att ett stort frågetecken som existerar just nu är ifall alla olika länders elnät har kapacitet nog för att hantera en elektrifierad bilflotta. Som det ser ut i skrivande stund så har redan många städer runt om i världen, där eldriften är stor, rapporterat om problem med sin elförsörjning.

Det går med andra ord att se att även produktionen av så kallad grön el måste bli mer effektiv för att hänga med i de förändringar som just nu sker inom bilindustrin. Många politiker hävdar dock att i takt med att fler elbilar tillverkas så ökar även tillverkningen av elektricitet.

Val av bil

När man köper en ny bil så finns det många saker att välja på och ett besök hos https://www.transportstyling.se/ej-modellanpassat/poppy-doft-interiortillbehor/ kan ge den inspiration som behövs för att få den rätta atmosfären i sin bil!

För den som vill ha en mer miljövänlig bil, snarare än en bil med en klassisk förbränningsmotor, så finns det flera olika typer att välja mellan. Det finns självklart de helt och hållet eldrivna bilarna, där det enbart är elektricitet som gäller.

Sedan finns det hybrider som drar nytta av bland annat rörelseenergin i hjulen för att alstra en viss mängd elektricitet i ett batteri som sedan kan användas för drift av bilen. Oftast används förbränningsmotorn i samverkan med elmotorn, där elen används för att bistå förbränningsmotorn så att den inte ska ge lika stora utsläpp.

Dessutom kommer bilen som är halvvägs mellan de båda tidigare nämna alternativen: Plug-in Hybriden. Det är en bil med både förbränningsmotor och elmotor, men till skillnad från den vanliga hybriden så går det att ladda denne och därmed köra mycket längre sträckor på enbart el.