Att leasa bil kan ses som att långtidshyra en bil under en tidsbestämd period. Bilen lämnas tillbaka när kontraktstiden löpt ut. Vad det kostar att leasa en bil är olika beroende på hur avtalet ser ut, vilken bil det handlar om, hur långt du förväntas köra med bilen, vilken utrustning bilen ska ha och hur länge du vill ha bilen. Både företag och privatpersoner kan leasa bilar. När det är en privatperson som ska leasa en bil kallas det för privatleasing.

Underskatta inte körsträckan under leasingperioden

Leasingavtal kan se väldigt olika ut men i regel svarar du för bränsle, tvätt, spolarvätska och andra allmänna förbrukningsdelar, skatt och försäkring, parkeringsavgifter och trängselskatt samt däcken. De resterande kostnaderna brukar täckas av leasingkostnaden. Det är viktigt att du tar hänsyn till körsträckan när du ska leasa en bil. Det kan bli prisskillnader beroende på hur långt du förväntas köra med bilen. Det är viktigt att inte underskatta körsträckan för det kan tillkomma höga kostnader när du avslutar ditt leasingkontrakt om du kör mycket mer än du angett från början.

Läs igenom avtalet ordentligt

När du leasar en bil behöver du ofta inte någon kontantinsats och du betalar en fast månadskostnad. Det vanligaste är att en bil leasas på tre år. När “hyresperioden” är slut lämnar du tillbaka bilen i avtalat skick. Det är överenskommelsen mellan dig och leasingföretaget som reglerar rättigheterna och skyldigheterna, därför är det väldigt viktigt att läsa igenom kontraktet noggrant innan du undertecknar ett avtal.

Leasing är ett enkelt bilägande

Om du letar efter ett enkelt bilägande är leasing ett bra alternativ. Du behöver inte binda upp kapital om du väljer att privatleasa en bil. En fördel med leasing är att det är mycket lättare att förutse kostnaderna med bilen, du vet precis vad den kostar per månad. Det kan vara bra att veta att en bil som du leasar är försäkrad på samma premisser som om du hade köpt en bil och priset är i princip samma oavsett om du hyr eller äger bilen. Antingen köper du försäkringen via leasingföretaget eller via ett annat försäkringsbolag.