När det kommer till bilförsäkringar finns det tre olika, trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det är obligatoriskt för bilägare att ha minst en trafikförsäkring så länge bilen inte är avställd. Det rekommenderas också att du har antingen en halvförsäkring eller helförsäkring, förutom trafikförsäkringen, för att skydda dig och din bil.

Vad innebär halv- och helförsäkring?

Trafikförsäkringen kommer täcka skador som sker dig, medpassagerare samt personer utanför bilen. Hos Trafikverket kan du läsa mer om trafikförsäkringen. En halvförsäkring täcker samma som trafikförsäkringen plus om du skulle råka ut för brand, stöld samt maskin- eller glasskador. I halvförsäkringen ingår dessutom rättsskydd samt bärgning ifall det skulle behövas.

En helförsäkring har samma skydd som en halvförsäkring plus vagnskadeersättning. Det innebär skydd för dig ifall du skulle råka ut för en trafikolycka där din bil skadas. Det gäller även vid olyckshändelser samt om någon skulle utsätta dig för skadegörelse.

Teckna försäkringen samtidigt som du köper bil

Eftersom det är lag på att du som äger en bil har en försäkring bör du teckna den samtidigt som köpet sker. Du bör ha minst en trafikförsäkring, men gärna även en halv- eller en helförsäkring. Det kan till och med vara bättre att du tecknar försäkringen några dagar i förväg. På så sätt kan du känna dig säker på att du har allt i ordning. Det brukar vara möjligt att välja ett startdatum för försäkringen, vilket innebär att du helt enkelt väljer det datum du kommer ta över ägandet av bilen. Skulle köpet avbrytas av någon anledning är det inte svårt att säga upp försäkringen. Så länge du gör det i god tid kommer du kunna undvika flera olika kostnader.